Nieuwe stemdatum bekend + Publicatie Parool

Nieuwe stemdatum bekend + Publicatie Parool

Op 14 mei jl. verscheen onderstaand stukje in Het Parool. Hierna is de bezwaarperiode van een maand ingegaan. Dit zijn juridische stappen die we moeten zetten om de fusie te laten slagen. Er zijn de afgelopen tijd veel stappen gezet. VITA komt steeds dichterbij! Daarom willen zo spoedig mogelijk stemmen, om zo tot de daadwerkelijke fusie te komen.

Hierbij willen we dan ook de nieuwe STEMDATUM aankondigen, namelijk 18 JUNI 2024. Leden van Ulysses en SBV, noteer deze datum alvast in jullie agenda’s! De officiële uitnodiging komt 2 weken voor de stemdatum jullie kant op.

Nieuwe stemdatum bekend + Publicatie Parool