De weg naar de fusie: grote update en datum van het stemmen is bekend!

De weg naar de fusie: grote update en datum van het stemmen is bekend!

We zetten als fusiecommissie en besturen grote stappen richting een mooie fusie. Daar willen we jullie graag van alles over vertellen. Misschien lijkt het van de buitenkant stil te staan, maar het tegenovergestelde is waar: de fusiecommissie is ontzettend druk bezig  om op een juiste en zorgvuldige wijze te kunnen fuseren. Hier komt veel bij kijken.

We nemen jullie even mee in de acties die we afgelopen vijf maanden hebben ondernomen. Vijf maanden geleden, op 23 oktober, hielden we de fusiebijeenkomst. Hiervoor waren alle leden van SBV en Ulysses uitgenodigd. Het fusieplan (waar hard aan was gewerkt) werd besproken en er was ruimte voor vragen. Er werden zorgen geuit, maar vooral ook met positiviteit gekeken naar de toekomst.

Jullie input namen we zeker mee, bijvoorbeeld in de erg succesvolle vergadering tussen de twee besturen en de fusiecommissie. Met z’n allen hebben we de zorgen en ideeën van de leden besproken en gekeken hoe we deze kunnen oplossen in het fusieproces. Je komt van twee verschillende clubs, maar we kunnen wel zeggen dat we hier als één club uit zijn gekomen. We hebben op basis van jullie input een mooie opdracht voor de gemeente geformuleerd. Zij helpen ons om te fuseren (en om dit te bekostigen) en hebben Sweco gekozen als partij die het locatieonderzoek gaat doen. We moesten er even op wachten, maar we hebben recent het Plan van Aanpak van Sweco ontvangen. De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

  1. Wat zijn de uitgangspunten en toekomstige behoefte van de nieuwe vereniging?
  2. Hoe kansrijk is de locatie in Haren als toekomstige sportaccommodatie voor VC VITA?
  3. Hoe kansrijk is de locatie in Megen als toekomstige sportaccommodatie voor VC VITA?
  4. Welke locatie is meest kansrijk als toekomstige locatie voor de nieuwe fusievereniging?

Wij, als beide besturen, hebben de gemeente (en Sweco) de garantie gegeven dat we zullen tekenen voor de uitkomst van het locatieonderzoek, wat er ook uitkomt. We hebben vertrouwen in deze professionele organisatie en zijn ervan overtuigd dat zij op een goede (en bovendien neutrale) manier een gedegen advies kunnen geven. Het zal nog ongeveer vijf/zes weken duren voordat de resultaten uit het onderzoek bekend zullen zijn.

Natuurlijk krijgen jullie, de leden van SBV en Ulysses, nog de gelegenheid om te stemmen! Dit zal gebeuren tijdens twee aparte Algemene Leden Vergaderingen. Zet daarvoor deze datum vast in je agenda: 27 mei 2024. Deze avond wordt er op beide locaties gestemd voor de fusie. We hopen op een grote opkomst. Hoe deze avond er precies gaat uit zien voor beide clubs, vertellen we jullie in een volgende blog.

In afwachting van het onderzoek zijn wij overigens nog druk bezig met de notaris; zodat we juridisch ook zo snel mogelijk klaar zijn voor een fusie! Hier hebben we de vaart in zitten. En niet te vergeten, het artikel in het Parool komt er ook aan. Wanneer we precies weten in welke uitgave van het Parool onze publicatie ter inzage ligt, laten we het jullie weten. We verwachten rond de tweede week van april.

De komende tijd komen er nog veel meer blogs aan om jullie mee te nemen in de fusie. We doen ons uiterste best om volgens ons tijdpad te blijven werken, zodat we 1 juli kunnen starten met onze fusieclub ‘VC Vita’. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kan je hiermee altijd terecht bij de fusiecommissie (Ard, Marc, Ivo, Katrijn en Rens) of bij één van de twee besturen.

De weg naar de fusie: grote update en datum van het stemmen is bekend!