Beleid

Beleid

VITA is een club die werkt volgens een aantal beleidsstukken. Op deze pagina vind je onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze gedragscode.

Statuten

Vastgesteld door onze leden (tijdens de algemene ledenvergadering):

Statuten VITA

Huishoudelijk reglement

Vastgesteld door onze leden (tijdens de algemene ledenvergadering):

Huishoudelijk reglement VITA

Gedragscode

Gedragscode voor spelers, leiders, trainers en supporters van VITA:

Waarom een gedragscode?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Vele wedstrijden verlopen goed. Maar toch gebeuren er af en toe bepaalde zaken rondom de velden die onze club in een kwaad daglicht kunnen brengen. Door een gedragscode af te spreken willen wij als bestuur van VITA afspraken maken wat wel en wat niet kan binnen onze vereniging.

Gedragsregels VITA

Bij VITA hebben we vijf grondregels waar ieder lid van onze vereniging zich aan dient te houden. De regels zijn niet heel concreet, maar we gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en deze regels naleeft.

We gaan respectvol met elkaar en met anderen om

Bij VITA vinden we het van groot belang dat we op een normale manier omgaan met andere leden van de club, maar ook met eenieder die om welke reden dan ook op ons sportpark komt. Of dit nou gaat om een tegenstander, scheidsrechter of wie dan ook.

We houden rekening met de omgeving

De sportparken van VITA wordt omringd door meerdere bewoners van de huizen aan onder andere de Maasdijk. We proberen als vereniging zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor deze bewoners. Dat betekent bijvoorbeeld dat we rekening houden met het volume van het geluid bij een feest, maar ook dat we proberen zo min mogelijk ballen in tuinen te laten belanden. Ga daarom verstandig te werk bij het afwerken op goal of iets dergelijks tijdens trainingen.

We houden het sportpark schoon en netjes

Dagelijks werken vele vrijwilligers hard om het sportpark er representatief uit te laten zien. Ze vegen de stoepen en doen periodiek en groot onderhoud (denk aan respectievelijk het bijhouden van de velden of schilderwerk). Als leden kunnen we ervoor zorgen dat hun werk niet te moeilijk wordt door bijvoorbeeld onze schoenen te vegen bij de daarvoor bestemde borstels of door ons afval in juiste emmers en containers te deponeren.

We gebruiken de velden op een manier zodat we er zolang mogelijk plezier van hebben

Onze velden hebben heel wat te leiden door het vele gebruik ervan. Met name het trainingsveld is doorgaans niet het hele seizoen optimaal. Toch kunnen we er samen voor zorgen dat de velden zolang mogelijk goed te gebruiken zijn door bijvoorbeeld loopoefeningen te doen op de oefenhoek of het tussenstuk tussen het A- en B-veld. Probeer ook niet telkens op dezelfde goal afwerkoefeningen te doen, maar maak ook gebruik van het grote versleepbare doel.

We houden ons aan de regels van de KNVB

De KNVB probeert het voetbal voor iedereen zo leuk en eerlijk mogelijk te maken. Dit heeft soms impopulaire maatregelen tot gevolg. Daarnaast probeert de KNVB regelmatig nieuwe spelvormen of spelregelwijzigingen uit die niet altijd meteen geschikt lijken. Toch houden we ons als VITA aan deze regels en geven we de KNVB feedback waar mogelijk.

Sanctiebeleid

Indien het bestuur na bovenstaande afspraken aanleiding ziet, is het bevoegd tot strafoplegging aan de leden. Het bestuur beoordeelt en neemt, in overleg met de leiders en aanvoerder van het betreffende elftal een besluit. De betreffende speler of speelster die de gedragsregels heeft overtreden zal z.s.m na de wedstrijd zijn verweer moeten toelichten aan het bestuur. Het bestuur legt de sanctie op aan de betreffende spelers of speelster.

Attendeer anderen leden op deze afspraken als ze in jouw beleving zich hier niet aan houden.

Heb je vragen over ons beleid? Stel ze gerust aan een van de bestuursleden.